Zorgmethodiek Böhm in Schutse Zorg Tholen

Onze belevingsgerichte zorgmethodiek volgens Erwin Böhm

Ouderen hebben met hun levenslange ervaring een persoonlijke beleving van het leven opgebouwd. Bij geheugenproblemen en dementie wordt dat de enige herkenbare wereld, soms ver weg van de realiteit.

Om een thuisgevoel te bevorderen en onrust te vermijden willen wij zoveel mogelijk en heel consequent aansluiten bij die persoonlijk herkenbare wereld, maar dat is niet eenvoudig. Meestal vullen we zo’n wereld onbewust in vanuit onze eigen ervaring en dan gaat het mis. Daarom hanteren we voortaan een zorgmethodiek, die ons leert om wel degelijk goed aan te sluiten bij de persoonlijk beleefde leefwereld. Het is de methodiek die vernoemd is naar de Oostenrijkse verpleegkundige Erwin Böhm. We verzamelen de zelf vertelde levensverhalen en de persoonlijke levensgeschiedenis. Dat wordt leidend bij de invulling van de dag. Het heeft gevolgen voor de dagelijkse organisatie van de zorg, maar we maken de dagelijkse gang van zaken voor onze bewoners een stuk aangenamer. Men voelt zich nog beter thuis in De Schutse!

De zorgmethodiek volgens Erwin Böhm

We weten dat mensen met dementie teruggrijpen naar oude herinneringen en vaardigheden. Vaak is dat niet zoals het werkelijk was, maar zoals men dat nu persoonlijk beleeft. Het is de wereld waarin zij steeds dieper verzinken. Zij sluiten niet meer aan bij onze dagelijkse realiteit. En als we de persoonlijke belevingswereld van de cliënt niet kennen, dan kan dat leiden tot misverstanden en (gedrags-)problemen.

Psychobiografie
Als eerste verpleeghuis in Nederland werken wij daarom voortaan met een bijzondere methode. Het is een Oostenrijks-Duitse methode, die al heel veel mooie resultaten heeft laten zien in het buitenland. De effecten van de methode zijn officieel onderzocht en erkend. Het is de psychobiografische methode, ofwel de methode volgens de Oostenrijkse verpleegkundige Erwin Böhm (geboren in Wenen, 1940).

Dagplan met activiteiten
Voortaan luisteren we aandachtig naar de persoonlijke verhalen, liedjes, versjes en uitdrukkingen van onze cliënten. Alles wat daarvan informatie biedt over de belevingswereld waarin zij zich bevinden, leggen wij vast. Die informatie verwerken wij naar individueel passende zorgdoelen en zelfs een individueel dagplan. We bedenken er passende activiteiten bij, waardoor mensen hun vaardigheden minder snel verliezen. Die activiteiten zijn vaak gericht op persoonlijke zingeving, waardoor men zich (nog) beter thuis gaat voelen bij ons.

Het betekent best veel voor onze organisatie. Medewerkers zijn en worden opgeleid. Er zal geïnvesteerd worden in veel meer verschillende activiteiten voor cliënten. Zo gaan we bijvoorbeeld een Zorgboerderij starten, maar ook op onze andere locaties komen meer passende elementen. Denk maar aan kleine dieren, aan kweekbakken voor groenten en kruiden of aan een bootje om op te knappen. Het is afhankelijk van wat onze cliënten nodig hebben.

Samen
Alles wat we in deze methode doen, wordt in goed overleg met onze cliënten en hun mantelzorgers gedaan. Samen kunnen we het verschil maken voor onze cliënten, waardoor hun dag naar tevredenheid wordt ingevuld.

Wilt u als vrijwilliger meehelpen bij een van onze activiteiten? Neem vrijblijvend contact op.

Meten is weten
Weet u wat daarbij ook nog handig is? We kunnen de resultaten op een objectieve manier meten. Dat betekent, dat we tijdig weten of onze inspanningen resultaat opleveren, of dat we het anders moeten aanpakken.