Zorg vanuit het hart
  • Client
  • Zijvleugel KSW

Home

Welkom op de website van Stichting Schutse Zorg Tholen gevestigd te Sint Annaland. De stichting is een protestants christelijke organisatie gelegen op het eiland Tholen, met als hoofdlocatie zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland. De organisatie biedt concepten aan voor verpleging, zorg, wonen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en welzijn. Meer informatie over het dorp Sint Annaland vindt u hier.

 

ZORG VANUIT HET HART

De organisatie verleent haar zorg- en dienstverlening vanuit een herkenbare protestants-christelijke identiteit. Deze is vooral te herkennen in de liefdevolle zorg en ondersteuning aan de zorgvragers, waar bij het streven is om te handelen naar de Heilige Schrift als Gods Woord, opgevat in de betekenis daaraan gegeven in de drie Formulieren van Enigheid.
Daarbij staat het zorg- en dienstenaanbod open voor iedere oudere, ongeacht diens levensovertuiging.

 

NIEUWS

Klaar voor de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoewel er inhoudelijk niet veel verandert, is heel Nederland druk in de weer om uiterlijk op die datum  helemaal AVG-proof te zijn.

Schutse Zorg Tholen is er ook klaar voor. Wat merkt u hiervan?

Lees meer…