Zorg vanuit het hart
  • Client
  • Zijvleugel KSW

Home

Welkom op de website van Stichting Schutse Zorg Tholen gevestigd te Sint Annaland. De stichting is een protestants christelijke organisatie gelegen op het eiland Tholen, met als hoofdlocatie zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland. De organisatie biedt concepten aan voor verpleging, zorg, wonen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en welzijn. Meer informatie over het dorp Sint Annaland vindt u hier.

 

ZORG VANUIT HET HART

De organisatie verleent haar zorg- en dienstverlening vanuit een herkenbare protestants-christelijke identiteit. Deze is vooral te herkennen in de liefdevolle zorg en ondersteuning aan de zorgvragers, waar bij het streven is om te handelen naar de Heilige Schrift als Gods Woord, opgevat in de betekenis daaraan gegeven in de drie Formulieren van Enigheid.
Daarbij staat het zorg- en dienstenaanbod open voor iedere oudere, ongeacht diens levensovertuiging.

 

ZORGMETHODIEK BÖHM

Onze belevingsgerichte zorgmethodiek volgens Erwin Böhm

Ouderen hebben met hun levenslange ervaring een persoonlijke beleving van het leven opgebouwd. Bij geheugenproblemen en dementie wordt dat de enige herkenbare wereld, soms ver weg van de realiteit.

Om een thuisgevoel te bevorderen en onrust te vermijden willen wij zoveel mogelijk en heel consequent aansluiten bij die persoonlijk herkenbare wereld, maar dat is niet eenvoudig. Meestal vullen we zo’n wereld onbewust in vanuit onze eigen ervaring en dan gaat het mis. Daarom hanteren we voortaan een zorgmethodiek, die ons leert om wel degelijk goed aan te sluiten bij de persoonlijk beleefde leefwereld. Het is de methodiek die vernoemd is naar de Oostenrijkse verpleegkundige Erwin Böhm. We verzamelen de zelf vertelde levensverhalen en de persoonlijke levensgeschiedenis. Dat wordt leidend bij de invulling van de dag. Het heeft gevolgen voor de dagelijkse organisatie van de zorg, maar we maken de dagelijkse gang van zaken voor onze bewoners een stuk aangenamer. Men voelt zich nog beter thuis in De Schutse!

Lees meer…

 

AVG

Klaar voor de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoewel er inhoudelijk niet veel verandert, is heel Nederland druk in de weer om uiterlijk op die datum  helemaal AVG-proof te zijn.

Schutse Zorg Tholen is er ook klaar voor. Wat merkt u hiervan?

Lees meer…