Zorg in Scheldeoord

In samenwerking met de Stichting Ouderenzorg van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse biedt De Schutse gevestigd in Sint Annaland, (24-uurs) zorg in het woonzorgcentrum Scheldeoord in Stavenisse.

Wat biedt Schutse Zorg Tholen in Scheldeoord?

Binnen het zorgcentrum is er sprake van 24-uurszorg. Dit betekent dat er altijd zorgpersoneel aanwezig zal zijn, ook 's nachts. Daarnaast is er binnen het centrum een zorgalarmeringssysteem dat direct een spreek-luisterverbinding kan realiseren met het aanwezige zorgpersoneel.

Tafeltje dekje

Via het samenwerkingsverband Maaltijdvoorziening Eiland Tholen en Sint Philipsland levert zorgcentrum De Schutse warme maaltijden in Stavenisse op basis van een indicatie. Gebruikers betalen een eigen bijdrage. Deze service wordt mede gefinancierd door de gemeente Tholen en de plaatselijke kerken. Tevens is er in servicecentrum Elenahof in Stavenisse tweemaal per week een open tafel.

Zorgalarmering/noodoproepsysteem

Het zorgalameringssysteem HiCare voorziet in een systeem van noodoproepen door middel van een alarmknop en polszenders. De oproep komt direct binnen bij de aanwezige verzorgende, er is dan sprake van een spreek-luisterverbinding en er kan direct hulp worden geboden. Deze voorziening is door Schutse Zorg Tholen standaard aangebracht in alle appartementen van de woonzorgcomplexen. Bewoners die gebruik maken van deze service betalen een eigen bijdrage voor onderhoud, service en alarmopvolging via de servicekosten.