Wijkverpleging/ Thuiszorg

Wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw vertrouwde omgeving? Schutse Zorg Tholen biedt u verschillende vormen van zorg aan huis om u daarbij te helpen. Dit kan huishoudelijke verzorging zijn, maar ook persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of dagbesteding.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van persoonlijke verzorging/verpleging.

De medewerkers van Schutse Zorg Tholen bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, medicijngebruik en het leren omgaan met een ziekte of handicap. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u en/of uw mantelzorger in welke mate u ondersteuning nodig hebt en hoe vaak onze medewerkers langskomen. Onze medewerkers respecteren uw wensen, zodat u zich snel op uw gemak zult voelen.

Hulp bij persoonlijke verzorging is er voor iedereen, jong en oud, van tijdelijke of langdurige aard. U kunt hulp nodig hebben doordat uw leeftijd u minder mobiel maakt. Ook als u door een ongeluk of door ziekte tijdelijk minder mobiel bent, helpen wij u graag om in uw vertrouwde omgeving te herstellen.

Ook als u de laatste levensfase in de thuis situatie wilt doorbrengen,gaan wij samen met u en/of uw naasten en de huisarts kijken hoe we de beste zorg in deze fase (palliatief/terminaal)  kunnen verlenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Schutse Zorg Tholen via telefoonnummer (0166) 65 86 00, 24 uur bereikbaar (keuzemenu 2) of per e-mail zorgthuis@schutsezorgtholen.nl.

U krijgt dan contact met een van onze wijkverpleegkundigen.

Wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van begeleiding/dagbesteding.

Kunt u zelf uw eten niet meer bereiden? Of heeft u moeite met structuur aanbrengen in uw dagelijks leven? Het kan ook zijn dat u depressief bent, of dat u psychische problemen heeft. Ook in deze situaties staan de medewerkers van Schutse Zorg Tholen klaar om u te ondersteunen en te begeleiden.

Wanneer u deze hulp nodig heeft, kunt u of uw mantelzorger een WMO-indicatieaanvragen bij Gemeente Tholen. Zij zullen dan een afspraak met u maken voor een huisbezoek.

Wanneer de aanvraag bij de gemeente binnen is, zal de wijkverpleegkundige bij u langs komen om afspraken met u te maken over hoe we deze begeleiding/dagbesteding bij u vorm gaan geven.

Wanneer u een (her)aanvraag wilt doen voor PGB, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken met de wijkverpleegkundige. Zij is verpleegkundige niveau 5 en is bevoegd om deze papieren in te vullen en te ondertekenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen via telefoonnummer (0166) 65 86 00, 24 uur bereikbaar (keuzemenu 2) of per e-mail zorgthuis@schutsezorgtholen.nl.

In regio Tholen wordt deze complete vorm van thuiszorg aangeboden.

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen gaat de wijkverpleegkundige met u en eventueel uw familie of mantelzorger in gesprek. Er wordt eerst gekeken naar de eigen mogelijkheden en daarna waar er professionele zorg ingezet moet worden. Dit wordt verwerkt in een zorgplan, wat gelijk de indicatie voor de zorg persoonlijke verzorging en verpleging is.
De verzorging en verpleging wordt bekostigd vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Mocht u in aanmerking willen komen voor huishoudelijke zorg, dan kunt u contact opnemen met het WMO loket van uw gemeente.

Heeft u vragen over thuiszorg in deze regio; neem dan contact op met Schutse Zorg Tholen via telefoonnummer (0166) 65 86 00, 24 uur bereikbaar (keuzemenu 2) of per e-mail zorgthuis@schutsezorgtholen.nl.