Tijdelijke opname

Schutse Zorg Tholen  heeft 1 appartement beschikbaar voor tijdelijke opname bijvoorbeeld ter overbrugging of herstel na een ziekenhuisbehandeling op basis van een indicatie Eerste Lijns Verblijf. Deze indicatie wordt gesteld door de huisarts en in samenspraak met de wijkverpleegkundige.
Tevens is een tijdelijke opname mogelijk ter ontlasting van de mantelzorg (indicatie Wmo).