Zorg vanuit het hart

Zorgaanbod

Schutse Zorg Tholen biedt plaats aan 85 bewoners. De doelstelling van de organisatie is het bieden van verzorging en verpleging, intra- en extramuraal (= binnen en buiten de muren van het zorgcentrum). Dit alles vanuit een christelijke levensvisie. De informatie op deze site is bedoeld als handleiding en geeft informatie over allerlei zaken die voor u van belang kunnen zijn.
Schutse Zorg Tholen is toegelaten voor de functies huishoudelijke hulp en begeleiding groep en individueel (WMO), persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling,ondersteunende begeleiding en verblijf Wlz en Zvw).

Zie voor meer informatie: CZ-zorgkantoren en RijksoverheidZorg via Wet Langdurige zorg

Voor meer informatie over de Algemene voorwaarden voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Download de Algemene voorwaarden Wet langdurige zorg.