Algemene informatie Zorg in Scheldoord

Zorg in Scheldeoord

In samenwerking met de Stichting Ouderenzorg van de Oud gereformeerde Gemeenten in Nederland en de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse biedt De Schutse gevestigd in Sint Annaland, (24-uurs) zorg  in het woonzorgcentrum Scheldeoord.

Wat kan De Schutse bieden binnen Scheldeoord?

Binnen het zorgcentrum is er sprake van 24-uurszorg. Dit betekent dat er altijd zorgpersoneel aanwezig zal zijn, ook s nachts. Daarnaast is er binnen het centrum een zorgalarmeringssysteem dat direct een spreek-luisterverbinding kan realiseren met het aanwezige zorgpersoneel.

De volgende vormen van zorg- en dienstverlening zijn mogelijk:

Kleinschalige zorg aan beginnend dementerende ouderen

Binnen een driekamerappartement is er een project voor 3 tot 4 ouderen met een beginnende dementie die door het CIZ zijn geïndiceerd voor een ZZP (zorgzwaartepakket met verblijf). Deze ouderen krijgen zorg, begeleiding en een dagprogramma aangeboden door een verzorgende met ondersteuning van alle deskundigheid uit het zorgcentrum. Binnen het concept van genormaliseerd wonen wordt er in de huiskamer door het zorgpersoneel gekookt met /voor de bewoners. s Nachts is er een slaapwacht. Door middel van domotica (bijv. bewegingsmelders) wordt de toezichtfunctie verder ingevuld worden. Van belang is verder een groep van betrokken vrijwilligers die aanwezig zijn op de groep. De zorg wordt gegeven binnen een thuiszorgfinanciering. Deelnemers betalen een aanvullende eigen bijdrage aan het zorgcentrum voor de extra zorg en dienstverlening (wonen, voeding, service, nachtzorg).

ADL/Thuiszorg

Binnen een naastgelegen appartementen kan zorg worden geboden aan een cliënten met een somatische indicatie  met een ZZP voor verblijf. Ook deze zorg wordt gegegeven binnen een thuiszorgfinanciering. Naast de huur aan de stichting Ouderenzorg is er sprake van de

verplichte eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor de AWBZ zonder verblijf. Extra diensten die mogelijk afgenomen kunnen worden van De Schutse zijn: maaltijden, dagbesteding, was- en linnenverzorging en huishoudelijke hulp (Wmo).

Wmo/huishoudelijke hulp

De Schutse is aanbieder van huishoudelijke hulp binnen de Wmo. Op basis van een indicatie van de gemeente wordt deze hulp gefinancierd door de gemeente Tholen. Hier is sprake van een inkomensafhankelijke  bijdrage Wmo.

Tafeltje dekje

Via het samenwerkingsverband Maaltijdvoorziening Eiland Tholen en Sint Philipsland levert De Schutse warme maaltijden in Stavenisse op basis van een indicatie. Gebruikers betalen een eigen bijdrage. Deze service wordt mede gefinancierd door de gemeente Tholen en de plaatselijke kerken.

Zorgalarmering/noodoproepsysteem

Het zorgalarmeringssysteem Hicare voorziet in een systeem van noodoproepen door middel van een alarmknop en polszenders. De oproep komt direct binnen bij de aanwezige verzorgende, er is dan sprake van een spreek-luisterverbinding en er kan direct hulp worden geboden. Deze voorziening is door De Schutse standaard aangebracht in alle appartementen. Bewoners die gebruik maken van deze service betalen een eigen bijdrage voor onderhoud, service en alarmopvolging via de servicekosten.

Dagopvang

Het is mogelijk dat cliënten die behoren tot de doelgroep en in Stavenisse wonen en in bezit zijn van een indicatie begeleiding groep, deelnemen aan het dagprogramma binnen de zorgunit.