Schutse gesloten wegen Coronavirus vanaf vrijdag 20 maart 2020

Informatie Corona 20 maart 2020

 

Alle verpleeghuizen zijn inmiddels gesloten voor bezoekers en vrijwilligers. Met uitzondering van crisissituaties en in situaties met terminale zorg. Een zeer ingrijpende maatregel, maar op dit moment wel de juiste gezien het enorm grote risico voor kwetsbare ouderen in het verpleeghuis. In de afgelopen week is de organisatie van de zorg al enorm gewijzigd, van groepsgerichte activiteiten en begeleiding naar individuele zorg en begeleiding op het eigen appartement. Nu ook bezoek niet meer mogelijk is en vrijwilligers niet meer kunnen komen, komt alle zorg neer op het vaste personeel, mogelijk nog met ondersteuning van oud-medewerkers zorg. Hoelang deze situatie gaat duren is op dit moment volstrekt onzeker en het hoogtepunt van de corona uitbraak is nog niet bereikt. Gelukkig zijn er tot op heden nog geen corona patiënten binnen onze zorglocaties, ook niet onder medewerkers.

Voor de komende tijd zal de organisatie alles op alles zetten op digitale wijze door middel van beeldcommunicatie de lijnen tussen bewoners en familieleden open te houden. Familieleden worden daar vanaf maandag 23 maart nader over geïnformeerd.

Ook via het portaal Caren en telefonisch blijft er contact tussen familie en zorg.

De nieuwe situatie roept veel emoties en vragen op, dat begrijpen we en waar mogelijk proberen wij er in de komende ook voor de families te zijn!

Hartelijk dank ook voor de steun en begrip die op welke wijze ook wordt geuit richting onze medewerkers in de zorg, zij staan inde frontlinie en maken dagelijks waar dat zij zorg verlenen vanuit het hart!

 

P.W. (Peter) Kok bestuurder

0612189772

Downloads

Schutse gesloten wegen Coronavirus vanaf vrijdag 20 maart 2020 https://schutsezorgtholen.nl/wp-content/uploads/2020/03/Informatie-Corona-website-20-maart-2020.pdf