Ondernemingsraad

Met ingang van 1 januari 2020 bestaat de OR uit de volgende personen:

- Fia Schenkel
- Janita Hogendoorn
- Erna Goedegebuure
- Tanny van der Klooster
- Anja van Oeveren
- Petra van der Klooster
- Carolien van Zielst