Duofietsen

Geniet een bewoner nog van een fietstochtje door het dorp of langs de haven?

Schutse Zorg Tholen beschikt op de locatie zorgcentrum De  Schutse over twee duofietsen met elektrische trapondersteuning. De fietsen zijn geschonken door de stichting SPCI en beschikbaar voor cliënten met hun familie, bewoners van het aanleuncomplex Vroonhof en ouderen al dan niet met een beperking uit de wijk. Reservering van de fietsen dienst te verlopen via de receptie van zorgcentrum De Schutse. Voor het gebruik is geen vergoeding verschuldigd.