Beweegtuin

In de binnentuin tussen zorgcentrum de Schutse en aanleuncomplex Vroonhof, is een Beweegtuin gerealiseerd. De beweegtoestellen zijn ontwikkeld voor senioren, maar eigenlijk zijn de toestellen geschikt voor zowel jong als oud.

De beweegtuin is ingericht voor mensen met of zonder lichamelijke of cognitieve beperking(toestellen zijn rolstoelproof bijvoorbeeld). Zo kan in feite iedereen vrij toegankelijk,in groepsverband of individueel en eventueel onder begeleiding, gebruik maken van de Beweegtuin.

De toestellen stimuleren op een laagdrempelige wijze het met plezier in beweging  zijn in de buitenlucht, maar daarnaast wordt ook de fysieke gesteldheid van mensen, zoals uithoudingsvermogen, coördinatie, balans, krachten lenigheid op pijl gehouden of zelfs verbeterd. Ook heeft onderzoek uitgewezen dat bewegen in de Beweegtuin enerzijds leidt tot meer sociale interactie tussen bewoners onderling en anderzijds tussen bewoners en begeleiding.

Cliënten maken drie maal in de week gebruik van de Beweegtuin, te weten op maandag, woensdag en vrijdagmorgen. Om 9.15 uur verzamelen bewoners zich in de centrale hal en gaan gezamenlijk, onder begeleiding van een activiteiten begeleidster en een vrijwilliger, naar de Beweegtuin.

Cliënten vinden het heerlijk om buiten een frisse neus te halen en gezellig met elkaar te bewegen. Iedereen doet op zijn eigen tempo en met zijn eigen mogelijkheden mee, zoals fietsen, met de armen draaien, trap lopen, enz. Halverwege wordt er gewisseld, zodat iedereen op alle toestellen aan de beurt komt.

Bij mooi weer en als er nog energie over is maken bewoners nog een ommetje rond het zorgcentrum om vervolgens terug te keren voor het nuttigen van een kopje koffie of thee in de recreatiezaal.

Bij slecht weer maken de bewoners gebruik van de fysioruimte.

Informatie, producten en advies over het in beweging krijgen en houden van senioren en ouderen zie de website Nijha.