Coronavirus maatregelen Schutse Zorg Tholen vanaf maandag 16 maart 2020

Coronavirus maatregelen Schutse Zorg Tholen vanaf maandag 16 maart 2020

 

Mede naar aanleiding van de overheid, GHOR Zeeland en de branchevereniging Actiz zijn voor Schutse Zorg Tholen de volgende maatregelen van kracht.

Wij hebben te maken met zeer kwetsbare ouderen en het gegeven dat het virus in de directe omgeving is aangetoond. De nadruk ligt dus heel sterk op het voorkomen/vertragen van, of indammen van de uitbraak. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking!

Bezoekers zorgcentrum De Schutse en Zorgunit Scheldeoord:

  • Het aantal bezoekers voor bewoners van De Schutse en de zorgunit Scheldeoord wordt beperkt tot 1 vaste bezoeker per bewoner, registratie vindt plaats bij de receptie;
  • Bezoekers worden gewezen op de handhygiëne bij binnenkomst, verder zijn bezoekers met gezondheidsklachten als neusverkouden, keelpijn, hoesten met daarbij koorts niet welkom, maar ook met andere klachten als buikklachten is een bezoek niet raadzaam!

Voor de huurappartementen in de complexen Vroonhof, Vestehof, Elenahof en Scheldeoord is het advies om heel bewust en terughoudend om te gaan met bezoeken, ook voor kinderen onder de leeftijd van 5 jaar wordt ten stelligste afgeraden om in contact te komen met kwetsbare ouderen!

Binnen De Schutse zijn het zorgrestaurant, de kapsalon en pedicure gesloten. Voor vragen rondom de maaltijdvoorziening kunt u contact opnemen met de heer Henk Aarnoudse of het keukenteam, er wordt indien nodig gezocht naar een passend alternatief.

Groepsopvang (huiskamers) binnen De Schutse, met uitzondering van de afdelingen voor kleinschalig wonen, is gestopt, bewoners ontvangen op de eigen appartementen passende zorg en begeleiding.

Ook alle verenigingen en groepsactiviteiten en vieringen gaan voorlopig niet door.

De Bijbelkring en weeksluiting wordt alleen uitgezonden zonder dat bezoekers aanwezig kunnen zijn.

De open tafels in Elenahof en Vestehof gaan voorlopig niet meer door.

Alle welzijnsactiviteiten binnen Elenahof , Vroonhof, Vestehof en Annahof zijn stilgelegd.

De Dagbestedingen An de Koaie en Zorgboerderij An de Diek zijn per direct gesloten.  De zorg en begeleiding voor onze bezoekers wordt opgepakt door het team dagbesteding in samenwerking met het thuiszorgteam en de betrokken families.

De Zorg Thuis en begeleiding in het kader van de Wmo wordt met toepassing van strikte hygiëne maatregelen voortgezet. Voor vragen en indicaties rond thuiszorg en dagbesteding kunt u contact opnemen met het team Zorg Thuis.

 

Wat het inzetten van maatregelen kunnen er per dag wijzigingen optreden indien de situatie verandert of nieuwe regels worden gesteld.

Over de duur van deze maatregelen valt nog geen uitspraak te doen.  Nieuwe informatie wordt gedeeld via de website.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het Crisisteam van Schutse Zorg Tholen met als contactpersoon ondergetekende.

 

P.W. (Peter) Kok, bestuurder

pw.kok@schutsezorgtholen.nl

0612189772

Downloads

Informatie Corona website 16 maart 2020 https://schutsezorgtholen.nl/wp-content/uploads/2020/03/Informatie-Corona-website-16-maart-2020-1.pdf