AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoewel er inhoudelijk niet veel verandert, is heel Nederland druk in de weer om uiterlijk op die datum  helemaal AVG-proof te zijn.

Schutse Zorg Tholen is er ook klaar voor. Wat merkt u hiervan?

Persoonsgegevens in veilige handen
De AVG is niet nieuw: al op 4 mei 2016 trad deze Europese verordening officieel in werking. Vanaf 25 mei van dit jaar gaat de Autoriteit Persoonsgegevens er in Nederland ook streng op toetsen.
Privacy en de naleving van de wetgeving rondom dit onderwerp staan binnen Schutse Zorg Tholen hoog op de agenda. We zijn ons er sterk van bewust dat zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van een ieder de basis vormt van onze dienstverlening. In die zin verandert er met de AVG weinig: persoonsgegevens waren bij ons al in goede handen en dat blijft zo.
Medewerkers krijgen alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werk.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de beveiliging van onze systemen optimaal in orde is.
Verwerkersovereenkomst niet nodig voor wettelijke taken
De AVG verplicht organisaties om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met derden met wie ze persoonsgegevens uitwisselen (bijvoorbeeld de huisartsen en de apotheek)
Deze overeenkomsten dienen niet gemaakt te worden wanneer de uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van wettelijke taken.
Meer weten?

Wilt u meer informatie over de AVG  binnen Schutse Zorg Tholen of heeft u dringende vragen of tips?
Mail dan gerust naar avg@schutsezorgtholen.nl

Klik hier om ons Privacybeleid te raadplegen.