Algemene voorwaarden

De tweezijdige Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld naar aanleiding van een evaluatie onder de leden en de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 1 oktober 2018 zijn de oude Algemene Voorwaarden komen te vervallen en gelden de bijstelde tweezijdige Algemene Voorwaarden op de overeenkomsten met bestaande en nieuwe cliënten.

 

Downloads