Zorg vanuit het hart

Zorgvisie – Zorg vanuit het hart

De organisatie verleent haar zorg- en dienstverlening vanuit een herkenbare protestants-christelijke identiteit. Deze is vooral te herkennen in de liefdevolle zorg en ondersteuning aan de zorgvragers, waar bij het streven is om te handelen naar de Heilige Schrift als Gods Woord, opgevat in de betekenis daaraan gegeven in de drie Formulieren van Enigheid.
Daarbij staat het zorg- en dienstenaanbod open voor iedere oudere, ongeacht diens levensovertuiging.