Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg en levert door het aanbieden van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de zorg, samen met waarderingen over diezelfde zorg een belangrijke bijdrage aan transparantie in de gezondheidszorg. Organisaties die innovaties door willen voeren in het kader van het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots, moeten als voorwaarde actief met Zorgkaart Nederland aan de slag.

Wat is Zorgkaart Nederland?

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg. Inmiddels staan er ruim 230.000 waarderingen op Zorgkaart Nederland. Deze waarderingen gaan over zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en praktijken. Zorgconsumenten kunnen ook individuele zorgverleners waarderen zoals medisch specialisten, huis-en tandartsen, fysiotherapeuten etc. Naast waarderingen biedt Zorgkaart Nederland ook (kwalitatieve) informatie over aandoeningen, keuze-informatie en keurmerken.

Wie is de initiatiefnemer van ZorgkaartNederland?

Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en is daarmee volledig onafhankelijk. Zorgkaart Nederland is van patiënten, voor patiënten.

Voor meer informatie klik op onderstaande linken:

IntroductiepaginaZorgkaart Nederland – Schutse Zorg Tholen

PatientenfederatieNPCF

Reeds geplaatste waarderingen

Waarderingplaatsen op Zorgkaart Nederland