Zorg vanuit het hart

Kwaliteitsgegevens Verantwoorde zorg

Cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties, zorgorganisaties, toezichthouders en zorgverzekeraars werken samen aan het realiseren van een visie op Verantwoorde zorg. Dit is veilige zorg die de kwaliteit van leven en regie van clienten ondersteunt. Op basis van deze visie is een Kwaliteitskader ontwikkeld om te meten in hoeverre zorginstellingen – in vergelijking met collega-instellingen – in staat zijn om Verantwoorde zorg aan clienten te bieden. Onze sector is hiermee transparant over de kwaliteit van de geleverde zorg.
Deze gegevens zijn in te zien op de sites: www.kiesbeter.nl en www.jaarverslagenzorg.nl.

Kiesbeter.nl
De kwaliteitsgegevens over zorginstellingen zijn beschikbaar. Op kiesBeter.nl staan Kwaliteitskaarten met keuze informatie voor consumenten. De kwaliteitskaarten laten op locatieniveau zien hoe een zorginstelling presteert. Op indicator niveau zijn, per instelling, sterren toegekend, van een tot vijf. Om tot deze sterren te komen zijn de ruwe meetresultaten van de instellingen bewerkt.

De cliënttevredenheid wordt jaarlijks gemeten door een onafhankelijk onderzoeksbureau De Bok uit Franeker.
De uitslagen 2018 zijn door middel van links toegevoegd.

Ook is de Prezo certificering Prezo Goud Intramuraal en extramuraal in 2018 door middel van een tussenaudit getoetst en met een positieve uitslag verlengd!

Rapportage bewoners continue meting De Schutse Zorg Tholen 2018

Rapportage naasten continue meting De Schutse Zorg Tholen 2018

Overzicht gegevens Net Promotor Score Sociaal Domein 2018

Rapportage Sociaal Domein Schutse Zorg Tholen 2018

Auditrapport Schutse Zorg Tholen 2018