Kwaliteitsgegevens Verantwoorde zorg

Cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties, zorgorganisaties, toezichthouders en zorgverzekeraars werken samen aan het realiseren van een visie op Verantwoorde zorg. Dit is veilige zorg die de kwaliteit van leven en regie van clienten ondersteunt. Op basis van deze visie is een Kwaliteitskader ontwikkeld om te meten in hoeverre zorginstellingen – in vergelijking met collega-instellingen – in staat zijn om Verantwoorde zorg aan clienten te bieden. Onze sector is hiermee transparant over de kwaliteit van de geleverde zorg.
Deze gegevens zijn in te zien op de sites: www.kiesbeter.nl en www.jaarverslagenzorg.nl.

Kiesbeter.nl
De kwaliteitsgegevens over zorginstellingen zijn beschikbaar. Op kiesBeter.nl staan Kwaliteitskaarten met keuze informatie voor consumenten. De kwaliteitskaarten laten op locatieniveau zien hoe een zorginstelling presteert. Op indicator niveau zijn, per instelling, sterren toegekend, van een tot vijf. Om tot deze sterren te komen zijn de ruwe meetresultaten van de instellingen bewerkt.

Ook is de Prezo certificering Prezo Goud Intramuraal en extramuraal in 2018 door middel van een tussenaudit getoetst en met een positieve uitslag verlengd!

Auditrapport Schutse Zorg Tholen 2018