Klachtenprocedure

Klachtenprocedure cliënten Schutse Zorg Tholen

Dagelijks maken veel mensen gebruik van de diensten van onze organisatie. Iedere medewerker zal proberen om uw contact met ons zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Zo kan het gebeuren dat u iets positiefs meemaakt, dat u graag met de medewerkers wil delen. Het kan ook zijn dat u een vervelende ervaring heeft opgedaan binnen ons zorgcentrum. Hoe dan verder?

Persoonlijk gesprek

Het kan zijn dat bepaalde zaken binnen onze organisatie nog niet goed geregeld zijn of dat u en een medewerker elkaar niet goed begrijpen. U kunt dan een gesprek aanvragen met uw contactverzorgende, desbetreffende medewerker of leidinggevende. In overleg met elkaar kunnen wellicht veel problemen worden opgelost of in de toekomst voorkomen worden.

Klachtenfunctionaris

Soms loopt het gesprek niet naar wens of durft u het gesprek niet aan. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de organisatie, dhr. A.J. Zwerus.
De klachtenfunctionaris zal proberen de relatie tussen cliënt en medewerker te herstellen. Ook zal de klachtenfunctionaris u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht.

De klachtenfunctionaris vervult dus als onafhankelijk persoon een ondersteunende rol om via bemiddeling te komen tot een oplossing van de klacht.

U kunt dhr. Zwerus bellen (0166-692897) of uw klacht in het online formulier hieronder kenbaar maken. 

Klachtencommissie

Als uw klacht binnen de organisatie niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie Zeeland. De klachtencommissie Zeeland is ingesteld conform de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De commissie bestaat uit deskundige personen die in staat zijn om onpartijdig te oordelen over klachten. Het adres is: Klachtencommissie Zeeland, t.a.v. het ambtelijk secretariaat, Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes.

Externe instanties

U kunt ook een gesprek aanvragen met een instantie buiten onze organisatie met het verzoek of zij u behulpzaam kunnen zijn bij de behandeling van uw klacht.

Voor meer informatie kunt u ook de website www.kiesbeter.nl -  patiënteninformatie  raadplegen.

 

U kunt onderstaande fomulier invullen om een klacht online te versturen.

Klachtenprocedure