Zorg vanuit het hart

Informatie stichting en structuur

Onder Stichting Schutse Zorg Tholen vallen de volgende vestigingen, te weten:

– Hoofdlocatie Zorgcentrum De Schutse
– Aanleuncomplex Vroonhof
– Zorgunit Scheldeoord
– Woonzorgcomplex Vestehof
– Appartementencomplex Annahof – An de Koaie

De eerste zorglocatie, zorgcentrum De Schutse, werd gebouwd in 1967. In 2005 is op dezelfde locatie een nieuw zorgcentrum gebouwd voor verzorging en verpleging. In 1999 is het naastgelegen Vroonhof geopend, een complex met 30 zorgwoningen met een inpandige verbinding met het zorgcentrum. Zowel het zorgcentrum als het aanleuncomplex is eigendom van Habion.

Zorgunit Scheldeoord maakt onderdeel uit van de landelijke Stichting Ouderenzorg Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

In appartementencomplex Annahof wordt er vanuit Schutse Zorg Tholen externe dagbesteding aangeboden voor cliënten met een indicatie WMO dagbesteding.

Woonzorgcomplex Vestehof is een huisvesting voor senioren in Tholen-Stad. Het complex bestaat uit 30 huurappartementen en is eigendom van woningcorporatie Stadlander. Verhuur van de appartementen vindt plaats via Schutse Zorg Tholen.

Servicecentrum Elenahof (Stavenisse) is aan de stichting gelieerd. De stichting Schutse Zorg Tholen gaat uit van deelnemende kerkverbanden van het eiland Tholen waarvan de Raad van Toezicht een afspiegeling vormt.
In navolging van “Zorgbrede governancecode” bestaat er een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

In Stavenisse werd door middel van het legaat van mevrouw Elena Hansen het servicecentrum Elenahof in 1993 geopend. Aanpandig met 11 zorgwoningen, eigendom van de wooncorporatie Stadlander.