Informatie stichting en structuur

Onder Stichting Schutse Zorg Tholen vallen de volgende vestigingen, te weten:

- Hoofdlocatie Zorgcentrum De Schutse
- Zorgunit Scheldeoord
- Woonzorgcomplex Vestehof
- Appartementencomplex Annahof - An de Koaie
- Zorgboerderij - An de diek

De eerste zorglocatie, zorgcentrum De Schutse, werd gebouwd in 1967. In 2005 is op dezelfde locatie een nieuw zorgcentrum gebouwd voor verzorging en verpleging. In 1999 is het naastgelegen Vroonhof geopend, een complex met 30 zorgwoningen met een inpandige verbinding met het zorgcentrum. Stadlander is sinds oktober 2020 eigenaar van Vroonhof en Schutse Zorg Tholen eigenaar van het Zorgcentrum De Schutse.

Zorgunit Scheldeoord maakt onderdeel uit van de landelijke Stichting Ouderenzorg Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

In appartementencomplex Annahof en op de zorgboerderij An den Diek wordt er vanuit Schutse Zorg Tholen externe dagbesteding aangeboden voor cliënten met een indicatie WMO dagbesteding.

Woonzorgcomplex Vestehof is een huisvesting voor senioren in Tholen-Stad. Het complex bestaat uit 30 huurappartementen en is eigendom van woningcorporatie Stadlander. Verhuur van de appartementen vindt plaats via Schutse Zorg Tholen.

Servicecentrum Elenahof (Stavenisse) is aan de Schutse gelieerd. De stichting Schutse Zorg Tholen gaat uit van deelnemende kerkverbanden van het eiland Tholen waarvan de Raad van Toezicht een afspiegeling vormt.
In navolging van "Zorgbrede governancecode" bestaat er een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

In Stavenisse werd door middel van het legaat van mevrouw Elena Hansen het servicecentrum Elenahof in 1993 geopend. De 11 woningen zijn eigendom van de corporatie Stadlander.