Gegevensten behoeve van de openbaarheid op internet van ANBI status

Naam:                                        STICHTING  VRIENDEN VAN DE SCHUTSE

RSIN-nummer:                           4111.4903

Contactgegevens secretaresse:
mw. Jacqueline  Heijboer
Bierensstraat 68
4697 GG Sint-Annaland
Tel: 0166 653474

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter/Secretaresse:
mw.  Jacqueline  Heijboer

Penningmeester:
dhr. Erik Roggeband

Algemeen leden:
mw. Tanny Keur
dhr.  Jan Wesdorp
dhr. Wally Blaas

Adviserend  lid:
Mw. Ankie van Tatenhove (bestuurder Schutse Zorg Tholen)

Beleidsplan:

Eén maal  per kalenderjaar verzorgen van een donateursavond, waarbij een programma wordt gepresenteerd waarvan de inhoud in relatie staat tot de ouderenzorg:

- Het op verzoek van Schutse Zorg Tholen of op initiatief van het bestuur na overleg met de leiding van bovengenoemde Stichting aanschaffen van  gewenste inventaris of andere voorzieningen; hieronder vallen ook de jaarlijkse  kerststaven voor alle bewoners.

- Het bevorderen van rechtstreeks contact tussen bestuur Vrienden en de bestuurder van Schutse Zorg Tholen, zodat het welzijn van de  bewoners bevorderd wordt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid:

De Stichting kent geen beloningsbeleid, wel een vergoedingsregeling voor gemaakte kosten en gereden kilometers.

Doelstelling:

Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van De Schutse en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met of bevorderlijk is voor dat welzijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Vanaf  het begin zijn meerdere activiteiten en vooral financiële uitgaven besteed aan verfraaiing  van de zalen en ruimtes, maar ook aan gedeeltelijk onderhoud  en verzekering van de Schutse-bus. De laatste jaren blijkt  de organisatie goed voorzien, zodat de behoefte aan meubilair, wandversieringen e.d. minder aanwezig is. De laatste uitgaven zijn gedaan voor  glazen vitrinekasten, een donateursavond en de kerststaven voor de bewoners. Het bestuur is regulier tweemaal per jaar in vergadering bijeen.

Financiële verantwoording:

Deze zal in overleg  met de bestuurder van de Schutse Zorg Tholen na kascommissie worden opgesteld.

Downloads