Schutse Zorg Tholen

RSIN Schutse Zorg Tholen: 002574913

Voor de volgende punten verwijzen we u naar de Jaarrekening en het Jaardocument:

Naam en adresgegevens van de organisatie
Fiscaalnummer
Financiele gegevens
Beloningsbeleid Raad van Bestuur
Beloningsbeleid Raad van Toezicht
Doelstelling en beleidsplan van de organisatie
Uitgevoerde activiteiten

Voor het beloningsbeleid medewerkers verwijzen we u naar de CAO-VVT.

Downloads