ANBI status

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een  instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft eenaantal belastingvoordelen:

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor  erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang,dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder  bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de  inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie zie: Belastingdienst-algemene  informatie ANBI status

Leesmeer>>ANBI Schutse Zorg Tholen

Leesmeer>> ANBI Vrienden van de Schutse