Kunstwerk 

Het kunstwerk in de centrale ruimte van het zorgcentrum is een creatie van dhr. Arie v.d. Spek en is onthuld bij de opening van het zorgcentrum op 12 oktober 2005 door dhr. W. Nuis, burgemeester van de gemeente Tholen. Het kunstwerk beoogt iets uit te dragen van de intenties van de organisatie: zorg bieden vanuit christelijk perspectief.

Het kunstwerk bestaat uit 10 ramen die in een doorlopend tafereel de volgende thematiek uitbeeldt:

Het thema van de ramen is: "De HEERE zorgt"

De beelden zijn ontleend aan de Bijbel.

De voorstelling is opgebouwd uit witte lelies, doornen, duiven, zonnestralen en een gedeelte van een groene regenboog.
In Matth. 6 roept de Heere op niet bezorgd te zijn voor het lichaam. Hij neemt de witte lelie als voorbeeld voor Zijn trouwe zorg. Alhoewel de lelie bloeit temidden van doornen. De doorn symboliseert de verdrukking, moeite, pijn en verdriet.
In een zorgcentrum is dit heel herkenbaar!
De leliekelken lopen over invleugels van witte duiven die door een groene regenboog omhoog vliegen naar het zonlicht. De groene cirkel is een teken van Gods trouw in het genadeverbond. Psalm 68 spreekt over de duif in het zilverwit en het goud op haar vleugels van het zonlicht. Hier gaat het over Gods trouwe zorg voor de ziel.
Want achter alle goede zorg die in een zorgcentrum aan de medemens mag gegeven worden staat de trouwe zorg van de Heere. De ramen willen door deze Bijbelse beelden deze troost uit Gods Woord in gedachten roepen.