Algemene informatie de Schutse

Het zorggebouw functioneert voor verpleging (somatiek, psychogeriatrie), hospicezorg, dagbesteding, tijdelijke opname en wonen met zorg.

In en rond het gebouw komt de vorm van het schuin oplopende dak terug, een vorm die is afgestemd op de molenbiotoop van de naastgelegen molen. De intramurale appartementen hebben een oppervlakte van 45m2 en ook alle psychogeriatrische bewoners beschikken over een eigen appartement met sanitaire voorzieningen. De zorg rond de psychogeriatrische bewoner gaat uit van het concept belevingsgericht kleinschalig wonen met een groepsgrootte van maximaal 8 bewoners.

Het hospice is een kleinschalig samenwerkingsproject van Schutse Zorg Tholen met vrijwilligersorganisatie NPVTholen

Welzijnsactiviteiten en het zorgrestaurant In de Buurte zijn toegankelijk voor senioren uit de wijk.