Vrienden van de Schutse

De Vrienden van de Schutse is een stichting en behartigt de belangen van  de bewoners van zorgcentrum De Schutse. De stichting telt ruim 165 donateurs.

Het bestuur wordt bestuurd door vrijwilligers, te weten:
Jacqueline Heijboer (voorzitter/secretaresse), Wally Blaas (penningmeester), Jan Wesdorp en Tanny Keur.

De stichting ontvangt jaarlijks donaties van de leden en ontvangt regelmatig donaties van meerdere kerken in de regio, legaten of giften van families.

De stichting draagt de bewoners een warm hart toe en wil zich graag inzetten om het welzijn van de bewoners te bevorderen.

Wilt u donateur worden? U kunt zich aanmelden bij: Jacqueline Heijboer (tel. 0166 653474) of bij Tanny Keur (tel. 0166 653247).

Wilt u ons eenmalig steunen? Uw gift is welkom op IBAN: NL50RABO03030 16000.