Door Calibris is Schutse Zorg Tholen erkend als leerbedrijf en leiden we zowel BBL-als BOL-leerlingen op.
BBL-leerlingen hebben een dienstverband met de organisatie en gaan daarbij nog 1 dag per week naar school. Het contract is voor minimaal 24 uur per week.
BOL-leerlingen zitten op school en moeten hiervoor, met regelmaat, een stageperiode volgen in verschillende zorgsettings. De duur van de stage is afhankelijk van de opleiding.

Het niveau van de diverse opleidingen is zeer divers, te weten:
Opleiding zorghulp, niveau 1
Opleiding helpende zorg/welzijn, niveau 2
Opleiding verzorgende, niveau 3
Opleiding verpleegkunde, niveau 4
Opleiding Sociaal Agogisch werker, niveau 3 en 4

Daarnaast is er de mogelijkheid voor de werknemer om via de POP-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) aan te geven welke wens een werknemer heeft ten aanzien van scholing. Deze wordt intern beoordeeld en, zo nodig opgenomen in het scholingsplan voor het komende jaar. Dit geeft de werknemer de gelegenheid om zijn kennis te verbreden en de kwaliteit in de organisatie te vergroten. Eventueel is er de mogelijkheid om als werknemer door te groeien in de organisatie.

De organisatie werkt samen met bureau Viazorg. Uitgangspunt daarbij is de instroom, doorstroom en het behoud van personeel in de zorg en welzijnsector te verbeteren.

Verder biedt Schutse Zorg Tholen aan middelbare scholen de mogelijkheid om leerlingen een aantal dagen een snuffelstage te laten vervullen. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om een juiste beroepskeuze te maken die bij hun mogelijkheden/verwachtingen voldoen.

De praktijkopleiders werken nauw samen met de werkbegeleiders op de verschillende afdelingen om de leerlingen en stagiaires een zo leerzaam mogelijke stage te bieden.

Voor meer informatie kunt op contact opnemen met de praktijkopleider Erna Goedegebuure. Bereikbaar op woensdag van 08.00 uur tot 16.30 uur of via de mail: praktijkopleider@schutsezorgtholen.nl