Cliëntenraad

Wat is de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad volgt kritisch het beleid van De Schutse en houdt daarbij de belangen van de bewoners scherp in het oog. Zij wil toewerken naar een zo goed mogelijke situatie voor elke bewoner en is de stem van de bewoners en daarom onmisbaar.
Ook is zij bevoegd, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur (directie).
De Cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers en bewoners die namens hen met de directie spreken en overleg voeren.

Wat wil de Cliëntenraad ?

De Cliëntenraad wil toewerken naar een zo goed mogelijke situatie voor de bewoner.