Zorg vanuit het hart

Voorzitter clientenraad

In de loop van het jaar ontstaat er binnen de clientenraad een vacature voor de functie van:

Voorzitter clientenraad

Voor meer informatie kunt u de bijgevoegde profielschets downloaden.