Zorg vanuit het hart

Benchmark VVT/ De Schutse kopgroep

Evenals in 2011 en 2013 heeft Schutse Zorg Tholen in 2015 weer deelgenomen aan de Benchmark VVT. In de benchmark worden instellingen met elkaar vergeleken waar het gaat over Klant(tevredenheid), Personeels(tevredenheid), Bedrijfsvoering en de Klanttevredenheid (is gemeten via de CQ-index). Met de behaalde, hoge scores behoort Schutse Zorg Tholen wederom landelijk tot de instellingen met bovengemiddelde uitslagen die behoren tot de kopgroep! Deze prestatie is door zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten geleverd, waarbij de tevredenheid van onze klanten bovenaan blijft staan.